Hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện năm 2019

Ngày hỏi:13/09/2019

Được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành quy định về thống kê đất đai, xin cho hỏi hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện như sau:

   STT

   Số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện

   Ksx

   Hệ số ( Ksx) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

   1

   15

   1

   Ksx của huyện cần tính =1,0; Trường hợp số xã của huyện nhỏ hơn 15 xã thì tính công thức =1+(0,04 x (Số xã của huyện cần tính -15))

   2

   16 - 20

   1,01 - 1,06

   Ksx của huyện cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(20- 16)) x (Số xã của huyện cần tính -16)

   3

   21 - 30

   1,07 - 1,11

   Ksx của huyện cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(30- 21)) x (Số xã của huyện cần tính -21)

   4

   31 - 40

   1,12 - 1,15

   Ksx của huyện cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(40- 31)) x (Số xã của huyện cần tính -31)

   5

   41 -50

   1,16 - 1,18

   Ksx của huyện cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50- 41)) x (Số xã của huyện cần tính -41)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn