Hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ gồm có những gì?

Ngày hỏi:03/04/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ gồm có những gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 21 Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ có quy định hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ gồm có:

   - Thông tin, dữ liệu về hệ quy chiếu quốc gia.

   - Thông tin, dữ liệu về hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia; hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia; dữ liệu từ các trạm định vị vệ tinh thường trực quốc gia.

   - Thông tin, dữ liệu về hệ thống không ảnh; dữ liệu quét laser địa hình.

   - Thông tin, dữ liệu về hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ nền, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ hành chính, át-lát địa lý quốc gia; thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp.

   - Cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia; dữ liệu về mô hình số độ cao.

   - Dữ liệu địa danh sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

   - Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ chuyên ngành bao gồm:

   + Thông tin, dữ liệu về hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng;

   + Thông tin, dữ liệu về hệ thống không ảnh chuyên dụng;

   + Thông tin, dữ liệu về hệ thống bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính, bản đồ hành chính cấp huyện, các thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ quản lý đất đai khác;

   + Cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành;

   + Bản đồ chuyên đề, các thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ chuyên ngành khác.

   - Kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; các thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ khác.

   Trên đây là nội dung giải đáp về hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn