Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Ngày hỏi:19/10/2018

Chào các anh/chị, em biết là hiện nay đang sử dụng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, tuy nhiên vì em muốn tìm hiểu rõ hơn một số vấn đề nên nay nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta được quy định ra sao vào năm 2008, nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp.

Minh Khoa - Trà Vinh

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 17/2008/QH12, có quy định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như sau:

   1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

   2. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

   3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

   4. Nghị định của Chính phủ.

   5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

   7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

   8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

   9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

   10. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

   11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

   12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn