Hiến chương Liên hợp quốc là gì?

Hiến chương Liên hợp quốc là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Hiến chương Liên hợp quốc là Điều ước quốc tế được ký ngày 26/06/1945 tại San Fransico và có hiệu lực từ ngày 24/10/1945, điều chỉnh mốc quan hệ giữa các quốc gia thành viên nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế.

   Hiến chương bao gồm 19 chương và 11 điều.

   Các quốc gia ký kết có nghĩa vụ chấp hành các quy định của Hiến chương.

   Nếu điều ước quốc tế khác do các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ký có những điều khoản trái với với những nghĩa vụ của quốc gia đó đối với Liên hợp quốc thì những nghĩa vụ theo Hiến chương có giá trị cao hơn


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hiến chương Liên hợp quốc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn