Hình thức cấp phát và quyết toán kinh phí hoạt động cho chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở cấp xã

Ngày hỏi:25/09/2019

Hình thức cấp phát và quyết toán kinh phí hoạt động cho chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở cấp xã được quy định như thế nào? Mong nhận phản hồi của thắc mắc trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức cấp phát và quyết toán kinh phí hoạt động cho chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở cấp xã quy định tại Điều 4 Hướng dẫn 21-HD/VPTW, cụ thể như sau:

   - Căn cứ vào dự toán được phê duyệt, theo yêu cầu chi hoạt động của cấp ủy, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động của cấp ủy và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hằng quý báo các cấp ủy số kinh phí đã đảm bảo theo các nội dung chi.

   - Cấp ủy căn cứ vào báo cáo của cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp và sổ chi tiêu từ nguồn đảng phí được trích giữ lại để lập báo cáo gửi cấp ủy cấp trên trực tiếp theo biểu số BC01-TCĐ đính kèm Hướng dẫn này.

   - Đối với đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn là đơn vị dự toán ngân sách, hình thức cấp phát và quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách và thực hiện chế độ kế toán theo quy định và báo cáo biểu số BC02-TCĐ đính kèm Hướng dẫn này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT