Hồ sơ cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng cần những gì?

Ngày hỏi:17/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP thì hồ sơ cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng bao gồm những loại giấy tờ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 94/2019/NĐ-CP thì hồ sơ cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng bao gồm:

   - Văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng theo Mẫu số 02.KN Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức khảo nghiệm trong Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn