Hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Ngày hỏi:30/03/2019

Tìm hiểu quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Rừng phòng hộ là Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Bao gồm: rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

   Theo đó, hồ sơ đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ gồm những giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Tờ trình của chủ rừng (bản chính);

   - Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững được duyệt

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn