Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Ngày hỏi:15/02/2020

Tôi chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh giống cây trồng. Ban biên tập cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định:

   - Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

   + Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 01.CN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

   + Kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng đề nghị công nhận lưu hành.

   + Kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng.

   + Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.

   + Bản công bố các thông tin về giống cây trồng do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn theo Mẫu số 02.CN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn