Hồ sơ khai quật khảo cổ là gì?

Ngày hỏi:27/09/2016

Hồ sơ khai quật khảo cổ là gì? Bạn đọc Lý Hùng Phát, địa chỉ mail lyt****@gmail.com hỏi: Tôi rất quan tâm tới lĩnh vực khảo cổ học. Gần đây báo chí có đưa tin tức về các hoạt động khảo cổ liên quan tới hoạt động khai quật khảo cổ nơi nghi chôn cất vua Quang Trung, nên tôi cũng tìm hiểu nhiều hơn về nội dung này. Những hoạt động này sẽ là tư liệu, hồ sơ quý giá về vị vua này. Nay tôi muốn hỏi: Hồ sơ khai quật khảo cổ là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Hồ sơ khai quật khảo cổ được quy định tại Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL năm 2013 về Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, được hợp nhất từ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL (Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009) và văn bản sửa đổi, bổ sung là Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL (Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011), theo đó:

   Hồ sơ khai quật khảo cổ là toàn bộ tài liệu viết, bản vẽ, bản dập, bản ảnh, tài liệu nghe nhìn và các tài liệu khác, được hình thành trong quá trình nghiên cứu, thăm dò, khai quật khảo cổ.

   (Khoản 8 Điều 3 Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hồ sơ khai quật khảo cổ, được quy định tại Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn