Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở

Ngày hỏi:06/10/2014

Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở được quy định tại đâu? Bao gồm những văn bản nào?

  Nội dung này được Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo Điều 3 của Thông tư 11/2014/TT-BCA quy định Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy gồm:

   1. Hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy, gồm:

   a) Nội quy, quy định, quy trình về phòng cháy và chữa cháy;

   b) Văn bản thẩm duyệt, phê duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; bản cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; bản cam kết dự án, công trình đã được thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

   c) Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, đội dân phòng;

   d) Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (đối với các cơ sở, khu dân cư thuộc danh mục do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy);

   đ) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ xử lý vi phạm về phòng cháy và chữa cháy;

   e) Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

   g) Hồ sơ các vụ cháy, nổ.

   2. Hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chỉ đạo lập, lưu giữ và phải bổ sung thường xuyên, kịp thời.


  Nguồn:

  CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn