Hồ sơ trình về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế khi không ký kết điều ước khác để sửa đổi, bổ sung, gia hạn

Ngày hỏi:28/10/2016

Hồ sơ trình về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế khi không ký kết điều ước khác để sửa đổi, bổ sung, gia hạn. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hoa, đang sinh sống ở Lâm Đồng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp không ký kết điều ước quốc tế mới về sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế thì để trình về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn đó cần chuẩn bị hồ sơ thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Hoa_097**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ trình về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế trong trường hợp không ký kết điều ước quốc tế mới để sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế được quy định tại Khoản 6 Điều 54 Luật Điều ước quốc tế 2016, theo đó:

   Hồ sơ trình về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế trong trường hợp không ký kết điều ước quốc tế mới để sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế bao gồm:

   - Tờ trình của cơ quan trình, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, cơ sở pháp lý và hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế;

   - Ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức; kiến nghị biện pháp xử lý;

   - Văn bản điều ước quốc tế;

   - Đề nghị về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế của bên ký kết nước ngoài hoặc cơ quan nhà nước có liên quan của Việt Nam.

   Trên đây là quy định về hồ sơ trình về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế trong trường hợp không ký kết điều ước quốc tế mới để sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật Điều ước quốc tế 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn