Hỗ trợ cho người lao động nông thôn học nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

Ngày hỏi:09/11/2014

Tại điểm 1 mục III Điều 1 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 quy định nông dân học nghề được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn thì số tiền đó người học được nhận hay là cả các chi phí cho các trung tân dạy nghề? Cảm ơn!

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Khoản hỗ trợ cho người lao động nông thôn học nghề theo quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/11/2009 là chi trả trực tiếp cho người học nghề để tự trang trải các chi phí liên quan đến học nghề.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn