Hỗ trợ người sản xuất lúa

Ngày hỏi:01/08/2012

Chúng tôi được biết, Chính phủ đã ban hành chính sách đối với người trồng lúa. Hiện nay, ở địa phương chúng tôi, người dân rất phấn khởi và tin tưởng vào chính sách này của Nhà nước. Rất mong qua chuyên mục, luật gia đăng tải những quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ đối với nông dân trồng lúa

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa thì chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa được quy định như sau: Hỗ trợ sản xuất lúa hằng năm: Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Hỗ trợ sản xuất lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: Hỗ trợ 70% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất lúa bị thiệt hại trên 70%; Hỗ trợ 50% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất lúa bị thiệt hại từ 30 - 70%. Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa: Hỗ trợ 70% chi phí khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng thành đất trồng lúa hoặc cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước; mức chi phí do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định; Hỗ trợ 100% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất trồng lúa mới khai hoang; Hỗ trợ 70% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất lúa khác được cải tạo thành đất chuyên trồng lúa nước. Ưu tiên hỗ trợ chi phí bảo hiểm sản xuất lúa theo quy định. Cơ chế hỗ trợ: Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí; Đối với các địa phương có khoản điều tiết từ các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50% thì được hỗ trợ 50% kinh phí; Các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa ngoài được hưởng các chính sách hỗ trợ sản xuất lúa theo quy định như đã nêu trên còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước theo quy định hiện hành. Trên đây là những quy định về hỗ trợ đối với người sản xuất lúa, ông nghiên cứu áp dụng tại địa phương


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn