Hóa đơn khai thác khóang sản

Ngày hỏi:11/04/2016

Từ năm 2016 người thu gom, khai thác khoáng sản nhỏ lẻ, không có giấy phép khai thác khoáng sản có được kê khai nộp thuế tài nguyên và mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài Chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thì người thu mua gom, người khai thác tài nguyên, khoáng sản không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì không phải là người nộp thuế tài nguyên, do đó không được mua hóa đơn lẻ của Cơ quan Thuế.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Lâm Đồng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn