Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là gì?

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Cơ quan chính của Liên hợp quốc, có trách nhiệm chính thực hiện vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

   Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là cơ quan của Liên hợp quốc có quyền hạn và nghĩa vụ phải hành động trong trường hợp có sự đe dọa hòa bình, đưa ra kiến nghị hoạc quyết định biện pháp cần được tiến hành để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổng thư ký Liên hợp quốc
  Hiến chương Liên hợp quốc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn