Hỏi về hiệu lực của VBQPPL

Nghị định 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án (gọi tắt là Nghị định 164/2004). Nghị định 164/2004 căn cứ vào Pháp lệnh Thi hành án 2004, hiện nay Luật Thi hành án năm 2008 được ban hành thay thế cho Pháp lệnh Thi hành án năm 2004. Như vậy khi Luật Thi hành án năm 2008 có hiệu lực thi hành để thay thế cho Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 thì Nghị định 164/2004 còn hiệu lực để thi hành không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Quyền sử dụng đất là một loại tài sản. Ở Việt Nam, lần đầu tiên, Pháp lệnh Thi hành án ngày 21/4/2004 quy định kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất (không kể tài sản gắn liền với đất, như: nhà ở, vật kiến trúc khác.v.v.) để đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên, Pháp lệnh này mới chỉ quy định mang tính chung chung về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án, vì thế ngày 14/9/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 164/2004/NĐ-CP quy định chi tiết về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án.

   Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án theo hướng xác định quyền sử dụng đất là một tài sản, nhưng cũng có nhiều điều luật quy định cụ thể, chi tiết về vấn đề này. Những nội dung của Nghị định số 164/2004/NĐ-CP đã được kế thừa và chọn lọc vào Luật Thi hành án dân sự năm 2008, một số nội dung không được quy định để thực hiện nữa, như: Thành lập Hội đồng kê biên quyền sử dụng đất, diện tích đất để lại cho người phải thi hành án. Do đó, Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2009 của Chính phủ hiện nay không được áp dụng nữa.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn