Hủy bỏ hiệu lực của quyết định về việc kiểm định đối chứng được quy định ra sao?

Ngày hỏi:23/02/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định về quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng. Nhưng có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Việc hủy bỏ hiệu lực của quyết định về việc kiểm định đối chứng được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hủy bỏ hiệu lực của quyết định về việc kiểm định đối chứng được quy định tại Mục 4 Quyết định 1148/QĐ-TĐC năm 2015 về Quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành, cụ thể như sau:

   - Hủy bỏ hiệu lực của quyết định về việc kiểm định đối chứng áp dụng đối với tổ chức kiểm định đối chứng bị giải thể, phá sản hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc tổ chức kiểm định đối chứng bị đình chỉ không hoàn thành việc khắc phục trong thời hạn đình chỉ ghi trong thông báo đình chỉ hoặc khi tổ chức kiểm định đối chứng có văn bản đề nghị không tiếp tục thực hiện kiểm định đối chứng.

   - Tùy từng trường hợp cụ thể, Tổng cục ra quyết định hủy bỏ hiệu lực một phần hoặc toàn bộ quyết định về việc kiểm định đối chứng (gọi tắt là quyết định hủy bỏ hiệu lực). Quyết định hủy bỏ hiệu lực được gửi cho Chi cục TCĐLCL, đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo và tổ chức kiểm định đối chứng.

   - Việc lưu giữ quyết định hủy bỏ hiệu lực và các hồ sơ liên quan được áp dụng theo Điểm c Mục 4.2.1 của Quy trình này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn