Khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng trong rừng phòng hộ được quy định ra sao?

Ngày hỏi:30/03/2019

Mơi được chuyển về công tác tại Ban quản lý rừng. Tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Việc khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng trong rừng phòng hộ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng trong rừng phòng hộ được quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Đối tượng: cây gỗ trên diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, phục vụ công tác đào tạo và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;

   - Điều kiện: phải có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác; dự án lâm sinh; chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn