Khai thác thực vật rừng thông thường là rừng tự nhiên

Ngày hỏi:02/04/2019

Được nhà nước giao rừng để sản xuất, nhưng để sản xuất thì phải khai thác một ít thì mới có diện tích để làm được. Vậy Ban biên tập cho hỏi: Khai thác thực vật rừng thông thường là rừng tự nhiên được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khai thác thực vật rừng thông thường là rừng tự nhiên được quy định tại Khoản 4 Điều 28 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Đối tượng: loài thực vật rừng thông thường ngoài gỗ, dẫn xuất từ thực vật rừng thông thường;

   - Điều kiện: phải bảo đảm duy trì sự phát triển bền vững của khu rừng, sản lượng loài khai thác không được lớn hơn lượng tăng trưởng của loài đó;

   - Phương thức khai thác: do chủ rừng tự quyết định.

   Bên cạnh đó, Nghị định cũng có quy định về việc khai thác động vật rừng thông thừng trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên, như sau:

   - Đối tượng: các loài động vật rừng thông thường;

   - Điều kiện: chủ rừng phải có phương án khai thác động vật rừng thông thường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn