Khi nào thì thực hiện khấu trừ thuế 10%?

Ngày hỏi:30/03/2019

Xin hỏi: Theo quy định pháp luật hiện hành trong trong trường hợp nào thì công ty được khấu trừ 10% thu nhập của công tác viên viết báo. Trường hợp tôi có tiền nhuận bút viết bài của tôi cộng tác với công ty mỗi lần nhận tương ứng 1 bài chưa tới 2 triệu thì có bị khấu trừ hay không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Tùy từng trường hợp cụ thể, đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần hoặc thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Trong đó, Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân được thực hiện trong các trường hợp sau:

   (1) Áp dụng đối với tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên bao gồm:

   - Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

   - Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

   (2) Áp dụng đối với cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên;

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp đơn vị chi trả tiền nhuận bút viết bài cho cộng tác viên viết bài mà có mức chi trả từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì đơn vị có trách nhiệm khấu trừ 10% trên thu nhập từ nhuận bút trước khi trả cho cộng tác viên viết bài.

   Đồng nghĩa, trường hợp đơn vị chi trả tiền nhuận bút có mức chi trả dưới 2.000.000 đồng/lần thì không phải thực hiện khấu trừ 10% nhuận bút trước khi trả cho công tạc viên viết bài.

   Do đó: Trường hợp bạn làm cộng tác viên viết bài cho công ty và có nhận tiền nhuận bút viết bài, nếu trường hợp mỗi lần nhận nhuận bút dưới 2.000.000 đồng thì không thuộc trường hợp bị khấu trừ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn