Khoảng cách của cây cối trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Ngày hỏi:28/08/2019

Liên quan đến việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì khoảng cách của cây cối trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoảng cách của cây cối trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện, cụ thể như sau:

   Trường hợp cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, khoảng cách được quy định như sau:

   - Đối với đường dây dẫn điện có điện áp đến 35 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

   Điện áp

   Đến 35 kV

   Khoảng cách

   Dây bọc

   Dây trần

   0,7 m

   1,5 m

   - Đối với đường dây có điện áp từ 110 kV đến 500 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì không được để cây cao hơn dây dẫn thấp nhất trừ trường hợp đặc biệt phải có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép. Khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

   Điện áp

   110 kV

   220 kV

   500 kV

   Khoảng cách

   Dây trần

   2,0 m

   3,0 m

   4,5 m

   - Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

   Điện áp

   Đến 35 kV

   110 kV

   220 kV

   500 kV

   Khoảng cách

   Dây bọc

   Dây trần

   Dây trần

   0,7 m

   2,0 m

   3,0 m

   4,0 m

   6,0 m

   - Đối với đường dây dẫn điện trên không vượt qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây thì khoảng cách theo phương thẳng đứng từ chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa đến dây dẫn điện thấp nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành lang an toàn công trình điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn