Khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm của chợ kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Ngày hỏi:26/03/2019

Tôi đang nhận một dự án xây dựng khu giết mổ gia cầm trong chợ bán thực phẩm. Nhưng vì vệ sinh an toàn thực phẩm nên tôi phải tìm hiểu kỹ những yêu cầu cần phải đáp ứng khi xây dựng khu vực này. Do đó, Ban biên tập cho tôi hỏi pháp luật hiện hành quy định như thế nào về những yêu cầu cần phải đáp ứng đối với khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm của chợ kinh doanh thực phẩm? Xin chân thành cảm ơn 

Hùng Anh (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4.7 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm thì:

   Khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm (nếu có) phải đáp ứng các quy định hiện hành.

   Khu bán gia cầm sống phải tách biệt với khu bán thực phẩm khác với khoảng cách tối thiểu là 2,4m; thuận lợi cho việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, thu gom, xử lý nước thải, chất thải.

   Khu giết mổ gia cầm tại chợ (nếu có) phải có đủ điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ.

   Trên đây là nội dung quy định yêu cầu về khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm của chợ kinh doanh thực phẩm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn