Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng KHCN cấp cơ sở

Ngày hỏi:29/03/2019

Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng KHCN cấp cơ sở được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng KHCN cấp cơ sở như sau:

   - Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ cấp cơ sở có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra nội dung, tiến độ và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

   - Việc điều chỉnh tiến độ, nội dung và dự toán của nhiệm vụ cấp cơ sở theo kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ xem xét, quyết định.

   Trên đây là quy định về kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng KHCN cấp cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn