Kinh phí cho công tác văn thư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/05/2020

Liên quan đến công tác văn thư. Ban biên tập cho hỏi: Kinh phí cho công tác văn thư được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 36 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về có quy định về các nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư, như sau:

   - Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác văn thư trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Đối với doanh nghiệp nhà nước việc bố trí kinh phí được thực hiện theo quy định hiện hành.

   - Kinh phí cho công tác văn thư được sử dụng vào các công việc

   + Mua sắm, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ công tác văn thư.

   + Bảo đảm thông tin liên lạc, chuyển phát văn bản, số hóa văn bản.

   + Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong công tác văn thư.

   + Các hoạt động khác phục vụ công tác văn thư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn