Kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày hỏi:04/01/2017

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Mai Liên, địa chỉ mail mai_lien_09****@gmail.com hỏi: Kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Nghe nói cấp trên đang có ý định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nên em rất thắc mắc vấn đề này. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giùm em. Em xin cảm ơn nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư 26/2014/TT-BCT về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   1. Kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, kết hợp với các nguồn tài trợ và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Mức hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương cho công tác tổ chức bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   2. Kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia được sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, kết hợp với các nguồn tài trợ và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Mức hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia cho tổ chức bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia theo quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 6 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, được quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn