Làm sao để xin ra khỏi dân quân tự vệ trước thời hạn?

Ngày hỏi:31/10/2019
Trường hợp của em đang đi dân quân tự vệ nhưng em muốn nghĩ trước thì phải làm sao? Căn cứ quy định nào?
 
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 12 Luật Dân quân tự vệ 2009 quy định Dân quân tự vệ nòng cốt được thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

   a) Sức khỏe bị suy giảm không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên;

   b) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

   Như vậy, chỉ khi rơi vào hai trường hợp trên bạn mới được thôi phục vụ trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Lực lượng dân quân tự vệ
  Chiến sỹ Dân quân tự vệ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn