Làm trái ngành thì có thể đăng ký học lớp nghiệp vụ Luật sư được không?

Ngày hỏi:20/09/2019

Sau khi em tốt nghiệp ngành luật thì em đi làm công việc hành chính văn phòng tại công ty sản xuất chứ không đi làm đúng ngành, vậy bây giờ em có thể đăng ký học lớp nghiệp vụ Luật sư được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định:

   1. Người có Bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư.

   2. Thời gian đào tạo nghề luật sư là mười hai tháng.

   Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

   3. Chính phủ quy định về cơ sở đào tạo nghề luật sư.

   4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chương trình khung đào tạo nghề luật sư, việc công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài.

   Như vậy, khi có bằng cử nhân Luật thì bạn có thể đăng ký khóa đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp. Không cần thiết là bạn có làm trái ngành hay đúng ngành. Tuy nhiên khi kết thúc khóa đào tạo bạn phải xin tập sự tại tổ chức hành nghề Luật sư và sau đó phải qua kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thì mới được cấp chứng chỉ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn