Luân chuyển đến cơ quan khác làm việc vẫn sinh hoạt Đảng tại cơ quan cũ được không?

Ngày hỏi:12/09/2019

Tôi được luân chuyển đến nơi khác làm việc, nhưng vẫn muốn sinh hoạt Đảng tại cơ quan cũ có được không? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm 6.1.3 Khoản 6.1 Mục 6 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016, quy định như sau:

   "Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức."

   Như vậy, bạn được luân chuyển đến nơi khác làm việc thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Vậy nên, bạn không được sinh hoạt Đảng tại cơ quan cũ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn