Mẫu bản công bố các thông tin về giống cây trồng

Ngày hỏi:17/02/2020

Tôi đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng và chuẩn bị công bố thông tin về giống cây đó. Tuy nhiên tôi không biết trình bày bản công bố đó như thế nào? Mong ban biên tập giúp đỡ.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Về việc công bố thông tin giống cây trồng được quy định theo Mẫu 02.CN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP:

  TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: …..

  , ngày … tháng … năm …

  BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

  Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận lưu hành/tự công bố lưu hành: ……………….. …………………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại: ………………………….. Fax: …………………… E-mail: ……………………………………

  Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

  1. Tên giống cây trồng: ……………………………………………………………………………………..

  2. Thông tin về giống cây trồng (nêu rõ thông tin về các chỉ tiêu quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 10 của Nghị định này. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn cơ sở khi chưa có tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải công bố tối thiểu các thông tin về năng suất, các chỉ tiêu chất lượng chính, mức độ chống chịu với các loài sâu, bệnh chủ yếu, thời gian sinh trưởng, thời vụ gieo trồng, phạm vi địa lý, các chỉ tiêu về chất lượng vật liệu nhân giống tương tự các nhóm cây trồng tương ứng đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như quy chuẩn đối với hạt giống của cây ngũ cốc hoặc cây rau màu, cây giống, hom giống, cành giống v.v...)

  Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên./.

  …, ngày … tháng … năm …
  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN
  (Ký tên, đóng dấu)


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn