Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh rượu

Ngày hỏi:02/04/2019

Do giấy phép kinh doanh rượu của tôi sắp hết hạn nên tôi cần chuẩn bị hồ sơ để xin cấp lại, nhưng tôi vẫn chưa biết cách viết đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh rượu như thế nào cho đúng? Nhờ Ban tư vấn hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu có quy định mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh rượu như sau:

   TÊN THƯƠNG NHÂN
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /

   ……….., ngày ……. tháng ……… năm …………

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)……

   Kính gửi: ………………(2)……………………………………

   Tên thương nhân: ...............................................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……………… Fax:.................

   Địa điểm sản xuất/kinh doanh:............................................................................................

   Điện thoại: ………………………… Fax: ..............................................................................

   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số……………… do ...................cấp ngày ………….. tháng……… năm …………;

   Giấy phép......(1)……. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng ……. năm ……

   Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp ngày……tháng …… năm …………

   ……….(3)…… đề nghị ………..(2)....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phép....(1)……, với lý do cụ thể như sau:

   Thông tin cũ: .......................................................................................................................

   Thông tin mới: .....................................................................................................................

   ……….(4)..............................................................................................................................

   …….(3)….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……… /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   Người đại diện theo pháp luật
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

   Chú thích:

   (1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

   (2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

   (3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

   (4): Lý do xin cấp lại.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn