Mẫu thẻ an toàn điện được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/08/2019

Tôi được biết một số người công tác trong ngành điện phải có thẻ an toàn điện. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Mẫu thẻ an toàn điện được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu thẻ an toàn điện được tại phụ lục của Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, cụ thể như sau:

   Mặt trước

   …………..(1)……………

   …………..(2)……………

   Ảnh 2x3 (đóng dấu giáp lai)

   THẺ
   AN TOÀN ĐIỆN


   Số …(3)/…(4)…./TATĐ

   Mặt sau

   Họ tên: ……………….. (5) …………….

   Công việc, đơn vị công tác (6) ………..

   ……………………………………………

   Bậc an toàn: /5

   Cấp ngày tháng năm

   …..(7)…..
   …..(8)…..
   (Ký tên, đóng dấu)

   Một số quy định cụ thể:

   1. Kích thước (85x53)mm, nền cả hai mặt màu vàng nhạt.

   2. Quy định về viết thẻ:

   (1): Tên cơ quan cấp trên của đơn vị cấp thẻ (nếu có);

   (2): Tên đơn vị cấp thẻ;

   (3): Số thứ tự Thẻ an toàn do đơn vị cấp thẻ cấp theo thứ tự từ 01 đến n, số thứ tự thẻ của mỗi người lao động được giữ nguyên sau mỗi lần cấp lại thẻ;

   (4): Chữ viết tắt của đơn vị cấp thẻ;

   (5): Họ tên của người được cấp thẻ;

   (6): Công việc hiện đang làm của người được cấp thẻ (vận hành, thí nghiệm, xây lắp...) tại (ghi tên đơn vị công tác);

   (7): Chức vụ của người cấp thẻ;

   (8): Chữ ký của người cấp thẻ và dấu của đơn vị cấp thẻ.

   3. Phông chữ:

   a) Tại các vị trí (1), (2), (7) sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 12, kiểu chữ in hoa có dấu, màu đen;

   b) Các chữ “Thẻ an toàn điện” sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 22, kiểu chữ in hoa, đậm, có dấu, màu đỏ;

   c) Các nội dung còn lại sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường, có dấu, màu đen.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn