Mẫu tờ khai chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự

Ngày hỏi:07/12/2019

Bạn tôi là người nước ngoài học Đại học ở Mỹ, giờ muốn qua Việt Nam làm việc, và đang làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ được cơ quan nước cấp, nhưng không biết mẫu tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự thế nào? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mẫu LS/HPH-2012/TK ban hành kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BNG quy định mẫu tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự quy định như sau:

   Mẫu LS/HPH-2012/TK

   Form LS/HPH-2012/TK

   TỜ KHAI CHỨNG NHẬN/ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

   Application for consular authentication

   1.

   Họ và tên người nộp hồ sơ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. .

   Full name of the applicant

   2.

   Số CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ thay thế hộ chiếu:

   ID/Passport/Travel Document No.:

   . . . . . . . . . . . . …………………………………

   Ngày cấp:…………………………

   Date of issue (dd/mm/yyyy)

   3.

   Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………...

   Contact address

   Số điện thoại: . . . . . . . . . . .. . . . . . .

   Telephone No.

   Thư điện tử:…………………...……………

   Email address

   4.

   Giấy tờ cần chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự:

   Document(s) requiring consular authentication

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Tổng cộng: . . . . . . . văn bản

   Total document(s)

   5.

   Trong trường hợp giấy tờ không đủ điều kiện để được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, tôi đề nghị chứng nhận giấy tờ đã được xuất trình tại Bộ Ngoại giao

   (Đánh dấu X vào ô vuông nếu đồng ý)

   If the document(s) fail(s) to meet conditions for consular authentication under the law, I apply for certification that the document(s) has/have been seen at the Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs

   (Mark X in the box if you agree)

   6.

   Giấy tờ trên sẽ sử dụng tại nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Country where the document(s) has/have to be used

   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ này.

   I hereby certify that, to the best of my knowledge and belief, the statements provided here are true and correct. I am fully liable for the authenticity of this dossier.

   Ghi chú: dành cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ

   For authorized officers only ……………………………………………………………….

   ……………………………………………………………….

   …….., ngày ……tháng …….năm ….

   Place and date (dd/mm/yyyy)

   Người nộp hồ sơ

   (Ký và ghi rõ họ tên)

   Applicant’s signature and full name

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn