Mối quan hệ công tác giữa Ban Kinh tế với các đơn vị có liên quan

Ngày hỏi:05/11/2019

Hiện đang làm việc tại một đơn vị trực thuộc Chính phủ. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì mối quan hệ công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và các Ban cán sự đảng, Chính phủ và với tỉnh ủy, thành ủy được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mối quan hệ công tác giữa Ban Kinh tế với các đơn vị có liên quan quy định tại Điều 4 Quyết định 166-QĐ/TW năm 2018, cụ thể như sau:

   - Với Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương là quan hệ phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất; thẩm định đề án, dự án, báo cáo, văn bản; triển khai, thực hiện những/Chủ trương, cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội và để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Ban Kinh tế Trung ương và cơ quan phối hợp.

   - Với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương là quan hệ phối hợp trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện những chủ trương, cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của Trung ương.

   - Ban Kinh tế Trung ương được yêu cầu các ban cán sự đảng bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có liên quan trong khối kinh tế - xã hội báo cáo định kỳ hoặc đột xuất nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ban Kinh tế Trung ương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT