Mỗi quan hệ giữa của đảng bộ, chi bộ cơ sở cấp xã với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp trên

Ngày hỏi:24/09/2019

Liên quan đến công tác đảng tại cấp cơ sở. Ban biên tập cho tôi hỏi: Mỗi quan hệ giữa của đảng bộ, chi bộ cơ sở cấp xã với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp trên được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mỗi quan hệ giữa của đảng bộ, chi bộ cơ sở cấp xã với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp trên quy định tại Điều 7 Quy định 127-QĐ/TW năm 2018, cụ thể như sau:

   Cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn giữ mối liên hệ thường xuyên và phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp trên trực tiếp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương.

   Bên cạnh đó, Quy định cũng có quy định thêm:

   Mỗi quan hệ giữa của đảng bộ, chi bộ cơ sở cấp xã với cấp ủy cấp trên trực tiếp là như sau:

   1- Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chịu sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy cấp trên trực tiếp về công tác xây dựng Đảng và việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

   2- Định kỳ hằng quý, 6 tháng và cuối năm hoặc đột xuất, cấp ủy xã, phường, thị trấn báo cáo, xin ý kiến cấp ủy cấp trên trực tiếp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn