Mức chi biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ Thành phố Đà Nẵng

Ngày hỏi:21/09/2019

Cho tôi hỏi trong kỳ đại hội đảng bộ vừa rồi thì thành phố Đà Nẵng được chi biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện bao nhiêu? Nhờ ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2019 quy định mức chi biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

   - Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương: mức chi tối đa 600.000.000 đồng.

   - Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại: mức chi tối đa 400.000.000 đồng.

   - Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: mức chi tối đa 300.000.000 đồng.

   Trong đó, mức chi hội nghị, hội thảo như sau:

   - Người chủ trì: 200.000 đồng/người/buổi.

   - Thư ký, đại biểu dự họp: 100.000 đồng/người/buổi.

   - Chi nước uống, giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/người/buổi.

   - Bồi dưỡng người phục vụ: 30.000 đồng/người/buổi.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì trong kỳ đại hội đảng bộ để tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 thì Thành phố Đà Nẵng được chi tối đa 400.000.000 đồng cho việc biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn