Mức chi biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ tương đương cấp huyện

Ngày hỏi:21/09/2019

Tôi được biết đại hội đảng bộ cấp huyện thì được chi 150.000.000 đồng cho việc biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội. Vậy cho hỏi đối với cấp tương đương cấp huyện thì được chi bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2019 quy định mức chi biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ cấp quận, huyện như sau:

   Đảng bộ quận, huyện, thành, thị trực thuộc tỉnh, thành phố: mức chi tối đa 150.000.000 đồng; các đảng bộ tương đương cấp quận, huyện: mức chi tối đa 60.000.000 đồng.

   Trong đó, mức chi hội nghị, hội thảo như sau:

   - Người chủ trì: 200.000 đồng/người/buổi.

   - Thư ký, đại biểu dự họp: 100.000 đồng/người/buổi.

   - Chi nước uống, giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/người/buổi.

   - Bồi dưỡng người phục vụ: 30.000 đồng/người/buổi.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì mức chi cho việc biên tập, soạn thảo, hoàn chỉnh văn kiện đại hội đảng bộ tương đương cấp huyện tối đa là 60.000.000 đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn