Mức chi tiền ăn trong thời gian đại hội đảng bộ cấp xã

Ngày hỏi:24/09/2019

Cho tôi hỏi trong đại hội đảng bộ cấp xã để tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, thì mức chi tiền ăn cho khách mời trong thời gian đại hội đảng bộ cấp xã được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 quy định mức chi tiền ăn trong thời gian đại hội đảng bộ cấp tỉnh như sau:

   - Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đảng bộ trực thuộc Trung ương: mức chi 300.000 đồng/người/ngày.

   - Đại hội đảng bộ quận, huyện, thành, thị trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương: mức chi 200.000 đồng/người/ngày.

   - Đại hội đảng bộ xã, phường, thị trấn và tương đương: mức chi 150.000 đồng/người/ngày.

   => Như vậy, trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ cấp xã thì mỗi người khi tham gia công tác đại hội sẽ được chi tiền ăn là 150.000 đồng/ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn