Mức phụ cấp đặc biệt đối với công chức, viên chức trên tàu kiểm ngư là bao nhiêu?

Ngày hỏi:05/08/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ của công chức, viên chức trên tàu kiểm ngư. Anh chị cho tôi hỏi mức phụ cấp đặc biệt đối với công chức, viên chức trên tàu kiểm ngư là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 63 Nghị định 26/2019/NĐ-CP thì:

   "5. Công chức, viên chức và người lao động làm việc trên các tàu kiểm ngư trong thời gian thực tế làm nhiệm vụ trên các vùng biển Việt Nam được áp dụng phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và phụ cấp khu vực:

   a) Phụ cấp đặc biệt: Mức 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

   b) Phụ cấp thu hút: Mức 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

   c) Phụ cấp khu vực: Hệ số 0,7 mức lương cơ sở.

   Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và phụ cấp khu vực nêu tại điểm a, b, c khoản 5 Điều này được tính trả bằng mức tiền phụ cấp tháng chia cho 22 ngày nhân với ngày thực tế làm nhiệm vụ trên các vùng biển của Việt Nam."

   Theo đó, mức phụ cấp đặc biệt đối với công chức, viên chức trên tàu kiểm ngư là 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung. Mức phụ cấp này được tính bằng mức tiền phụ cấp tháng chia cho 22 ngày nhân với ngày thực tế làm nhiệm vụ trên các vùng biển của Việt Nam.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thuyền viên kiểm ngư
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn