Mục tiêu chung của chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Ngày hỏi:08/11/2019

Cho tôi hỏi việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương được thực hiện dựa trên mục tiêu chung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 quy định mục tiêu chung của chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc như sau:

   Cập nhật, trang bị kiến thức về dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng, để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn