Mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Ngày hỏi:08/11/2019

Cho tôi hỏi mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 quy định mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc như sau:

   Sau khi học xong chương trình này, học viên:

   - Nắm vững kiến thức chung, khái quát về các dân tộc thiểu số, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc; củng cố, nâng cao, cập nhật kiến thức về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, kết quả và bài học kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân tộc của ngành và địa phương.

   - Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác dân tộc: kiểm tra, giám sát, đánh giá chính sách, đề xuất chính sách, tổ chức thực hiện chính sách... tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng.

   - Xác định tư tưởng, thái độ đúng đắn: tôn trọng đồng bào các dân tộc, có ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn