Mức tính năng sắt nóng chảy văng bắn quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa

Ngày hỏi:10/10/2019

Mức tính năng sắt nóng chảy văng bắn quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 01/04/2020) về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa thì nội dung này được quy định như sau:

   2.7.5. Sắt nóng chảy văng bắn (mã hiệu E)

   Thử theo TCVN 6694:2010 trang phục một hoặc nhiều lớp và/hoặc tổ hợp quần áo dùng để bảo vệ chống sắt nóng chảy văng bắn phải đáp ứng ít nhất mức tính năng E1 trong Bảng 4.

   Bảng 4 - Mức tính năng: sắt nóng chảy văng bắn

   Mức tính năng

   Sắt nóng chảy văng bắn

   Tối đa

   Tối thiểu

   E1

   60

   < 120

   E2

   120

   < 200

   E3

   200

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quy chuẩn kỹ thuật
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT