Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày hỏi:19/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Tôi thấy cứ bắt đầu bước vào những tháng giữa hè thì việc cắt, giảm điện hay xảy ra do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Tôi thắc mắc việc ngừng, giảm mức cung cấp điện được quy định như thế nài? Văn bản nào đang quy định về vấn đề này? Tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiện nay, vấn đề ngừng, giảm mức cung cấp điện được quy định tại Điều 27 Luật Điện lực 2004.

   Theo đó, việc ngừng, giảm mức cung cấp điện được quy định như sau:

   1. Trường hợp ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 23 của Luật này, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện ít nhất năm ngày bằng cách thông báo trong ba ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức thông tin khác.

   2. Trường hợp ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện khẩn cấp do sự cố, do sự kiện bất khả kháng mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện thì đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện được ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện đối với bên mua điện để xử lý và trong thời hạn 24 giờ phải thông báo cho bên mua điện biết nguyên nhân, dự kiến thời gian cấp điện trở lại.

   3. Trường hợp đơn vị điện lực ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện trái các quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên mua điện theo quy định của pháp luật.

   4. Trường hợp bên mua điện không thực hiện đúng các quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 46, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 47 của Luật này thì bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện.

   Ngòai ra, vấn đề này còn được hướng dẫn tại Điều 14 Nghị định 137/2013/NĐ-CP:

   "Điều 14. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

   1. Bên bán điện được ngừng, giảm mức cung cấp điện trong các trường hợp sau:

   a) Ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Điều 27 Luật điện lực;

   b) Bên mua điện có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 7 Luật điện lực;

   c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật điện lực, Luật xây dựng, pháp luật về bảo vệ môi trường.

   2. Bộ Công Thương quy định cụ thể về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; chi phí ngừng và cấp điện trở lại."

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Điện lực 2004.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn