Người bán hàng tại chợ đóng phí sử dụng diện tích bán hàng bao nhiêu?

Ngày hỏi:03/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tôi có ý định mở ốt bán quần áo tại chợ Vinh. Vậy cho hỏi tôi phải đóng phí sử dụng diện tích bán hàng tại chợ bao nhiêu đồng/tháng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định chợ Vinh là chợ được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, nên giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Vinh được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 73/2016/NQ-UBND, cụ thể như sau:

   Nội dung

   Đơn vị tính

   Mức giá

   Chợ hạng 1

   Chợ hạng 2

   Chợ hạng 3

   Chợ chưa xếp hạng

   I/ Chợ Vinh

   1. Địa điểm kinh doanh cố định

   a) Quầy thường

   Loại 1

   đồng/m2/tháng

   130.000

   Loại 2

   đồng/m2/tháng

   118.500

   Loại 3

   đồng/m2/tháng

   95.000

   Loại 4

   đồng/m2/tháng

   77.500

   Loại 5

   đồng/m2/tháng

   60.000

   Loại 6

   đồng/m2/tháng

   43.500

   Loại 7

   đồng/m2/tháng

   30.000

   Loại 8

   đồng/m2/tháng

   24.000

   b) Quầy góc

   Loại 1

   đồng/m2/tháng

   190.000

   Loại 2

   đồng/m2/tháng

   166.000

   Loại 3

   đồng/m2/tháng

   142.000

   Loại 4

   đồng/m2/tháng

   118.500

   Loại 5

   đồng/m2/tháng

   83.500

   Loại 6

   đồng/m2/tháng

   60.000

   Loại 7

   đồng/m2/tháng

   41.500

   Loại 8

   đồng/m2/tháng

   36.000

   2. Địa điểm kinh doanh không cố định (hàng rong):

   Loại 1: Hàng thực phẩm tươi sống như lòng sống, tôm, cá...

   đồng/lượt vào chợ

   8.000

   Loại 2: Hàng nông cụ sản xuất và các loại thực phẩm khác như rau, gia súc, gia cầm

   đồng/lượt vào chợ

   7.000

   Loại 3: Hàng vặt do người sản xuất tự bán

   đồng/lượt vào chợ

   4.000

   Tùy vào vị trí mỗi quần sẽ có giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Vinh sẽ khác nhau nên chúng tôi không thể kết luận bạn phỉa đóng bao nhiêu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Vinh.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn