Người cao tuổi mất được hỗ trợ tiền trợ cấp mai táng bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:04/04/2019

Chào ban biên tập. Cho em hỏi vấn đề này ông em năm nay 101 tuổi. Ông em vừa mới mất tuần trước, theo em được biết thì người cao tuổi mất sẽ được hỗ trợ tiền trợ cấp mai táng, không rõ số tiền đó là bao nhiêu vậy ạ? Xin giải đáp giúp em với.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ông bạn đã 101 tuổi nên sẽ được hưởng hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi khi mất theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP như sau:

   ” Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

   1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

   a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

   c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

   2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.”

   Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì:

   "Điều 4. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội

   1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng."

   Theo đó, người trên 80 tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng khi mất thì được hỗ trợ chi phí mai táng bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 5.400.000 đồng. Vì vậy, người tổ chức mai táng cho ông bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng số tiền là 5.400.000 đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về tiền trợ cấp mai táng đối với người cao tuổi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn