Người có công được hưởng đồng thời 2 chế độ?

Ngày hỏi:16/08/2013

Ông Thái Bá Việt hỏi: Trường hợp người tham gia hoạt động kháng chiến trước năm 1975, bị địch bắt tù đày, đã được hưởng chế độ thương binh, thì có được hưởng chế độ hàng tháng nữa không?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì trường hợp thuộc hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một đối tượng.

   Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp hàng tháng.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người tham gia hoạt động kháng chiến trước năm 1975, bị địch bắt tù đày, đã làm hồ sơ và hưởng chế độ thương binh vẫn được hưởng chế độ hàng tháng đối với người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày nếu đủ giấy tờ theo quy định chứng minh có tham gia cách mạng hoặc kháng chiến và thời gian, địa điểm bị tù, đày.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn