Người nước ngoài có được kinh doanh vàng không?

Ngày hỏi:24/09/2019

Luật sư cho em hỏi người nước ngoài có được kinh doanh vàng, trang sức không ạ? Em có một người bạn Úc muốn kinh doanh tại Việt Nam.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng:

   Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   - Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

   -> Như vậy, khi kinh doanh dịch vụ mua bán vàng trang sức bắt buộc bạn phải thành lập doanh nghiệp. Bạn có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc một loại hình doanh nghiệp khác để để buôn bán vàng, trang sức bạn nhé.

   Tại Khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Có quy định:

   Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

   1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

   - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

   - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

   - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

   - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

   - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

   - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

   - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

   Và tại Luật Doanh nghiệp 2014, cũng có quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

   - Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

   - Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

   -> Căn cứ vào quy định nêu trên thì người nước ngoài vẫn được thành lập doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng các điều kiện về ngành nghề của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài có quyền tự mình hoặc thuê người khác quản lý hoạt động doanh nghiệp tư nhân.

   => Tổng hợp quy định trên thì người nước ngoài vẫn được kinh doanh doanh vàng tại Việt Nam nhưng người đó phải thành lập doanh nghiệp (có thể là doanh nghiệp tư nhân) và đáp ứng các điều kiện để kinh doanh vàng bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn