Người thờ cúng liệt sĩ hưởng trợ cấp 500.000đ/năm

Ngày hỏi:05/01/2016
Ông Trần Cung (tỉnh Lào Cai) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công: Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

   Theo Khoản 4, Điều 4, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ: Người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con thì người thờ cúng liệt sĩ là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền.

   Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định cụ thể tại Điều 11, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định nêu trên hoặc liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn cụ thể.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn