Nguồn kinh phí chi đại hội đảng bộ các cấp

Ngày hỏi:26/09/2019

Đại hội đảng bộ các cấp có nhiều khoản chi như chi bồi dưỡng, chi xây dựng văn kiện, chi tiền ăn ... vậy cho hỏi là nguồn kinh phí để chi những khoản này được lấy từ đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 quy định nguồn kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ các cấp như sau:

   - Cấp ngân sách, cơ quan, tổ chức bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của tổ chức đảng nào thì bảo đảm kinh phí tổ chức đại hội của tổ chức đảng đó theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

   - Đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức kinh tế:

   + Thuộc khu vực nhà nước: kinh phí tổ chức đại hội do các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bảo đảm.

   + Ngoài khu vực nhà nước: kinh phí tổ chức đại hội do ngân sách cấp ủy cấp trên trực tiếp bảo đảm.

   - Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, căn cứ Quy định này hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Quân đội, Công an.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn