Nhiệm vụ của Bộ Công an trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ngày hỏi:26/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ của Bộ Công an trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của Bộ Công an trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ như sau:

   - Chủ trì, phối hợp các bộ ngành và địa phương đảm bảo an ninh, trật tự và bảo mật thông tin trong thực hiện kinh tế chia sẻ đảm bảo bình đẳng và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

   - Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đề xuất việc cho phép cơ sở dữ liệu này được chia sẻ, kết nối mở với các ngành dịch vụ tài chính ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm...

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn