Những việc cần thảo luận tập thể lãnh đạo Vụ Pháp chế trước khi quyết định của Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Ngày hỏi:15/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì những việc cần thảo luận tập thể lãnh đạo Vụ Pháp chế trước khi quyết định của Vụ trưởng Vụ Pháp chế quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì những việc cần thảo luận tập thể Lãnh đạo Vụ Pháp chế trước khi quyết định của Vụ trưởng Vụ Pháp chếế như sau:

   - Chương trình công tác năm, đề xuất kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và dài hạn về KTNN trình Tổng Kiểm toán nhà nước; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình lãnh đạo KTNN xem xét, cho ý kiến hoặc trước khi trình Tổng KTNN ký ban hành.

   - Các Đề án do Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng.

   - Chương trình, dự án quan trọng giao cho Vụ Pháp chế.

   - Công tác tổ chức, cán bộ.

   - Công tác kiểm toán do Vụ Pháp chế chủ trì.

   - Những vấn đề quan trọng khác Vụ trưởng thấy cần bàn bạc tập thể trước khi quyết định.

   Trên đây là quy định về những việc cần thảo luận tập thể Lãnh đạo Vụ Pháp chế trước khi quyết định của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT